Liberalizácia trhu s elektrickou energiou na Slovensku priniesla pre jednotlivých účastníkov úskalia i nové príležitosti. ENERGODATA svojim zákazníkom prostredníctvom jedinečných riešení umožňuje tieto príležitosti využiť a minimalizovať existujúce riziká. Vďaka aktívnej účasti na príprave liberalizovaného trhu na viacerých úrovniach, vrátene legislatívnej, získali špecialisti firmy ENERGODATA skúsenosti a hĺbkové poznanie procesov, ktoré vznik tohto trhu sprevádzali. Naše komplexné riešenia môžu využívať všetky subjekty elektroenergetického trhu, trhu s teplom a trhu s plynom
  • výrobcovia elektriny a tepla
  • prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav
  • opávnení odberatelia
  • nezávislí obchodníci