ENERGODATA

Prejsť na obsah

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou na Slovensku priniesla pre jednotlivých účastníkov úskalia i nové príležitosti. ENERGODATA svojim  zákazníkom prostredníctvom jedinečných riešení umožňuje tieto príležitosti využiť a minimalizovať existujúce riziká.
Vďaka aktívnej účasti na príprave liberalizovaného trhu
na viacerých úrovniach, vrátene legislatívnej, získali špecialisti firmy ENERGODATA skúsenosti a hĺbkové poznanie procesov, ktoré vznik tohto trhu sprevádzali.
Naše komplexné riešenia môžu využívať všetky subjekty elektroenergetického trhu, trhu s teplom a trhu s plynom

  • výrobcovia elektriny a tepla

  • prevádzkovatelia prenosových a distribučných sústav

  • opávnení odberatelia

  • nezávislí obchodníci

© 1990-2018 ENERGODATA, All rights reserved
Návrat na obsah